KALENDER LI 2017/2018

Bagi Tahun Pengajian 2017/2018;

Tarikh Latihan Industri FSTM

Sesi 2  2017/2018 : 13 Nov 2017 – 9 Februari 2018.

Sesi 1  2017/2018 : 2 Mei 2017 – 28 Julai 2017.

Sesi 2 2016/2017 : 15 November 2016 – 10 Februari 2017.

 Tarikh Taklimat Latihan Industri FSTM

Sesi 2 2017/2018 : 14 Julai 2017 (Jumaat), jam 11:00AM, di Dewan Seminar (PKK).

Sesi 1 2017/2018 : 30 Disember 2016 (Jumaat), jam 11:00AM, di DK Md. Salleh Hassan Farid (DKIT).

Sesi 2 2016/2017 : 2 Ogos 2016 (Selasa), jam 5:00PM, di BS3321.

Nota: Untuk memastikan supaya Latihan Industri berjalan dengan lancar, semua pelajar tahun akhir FSTM DIWAJIBKAN menghadiri taklimat.

 

"Membentuk Insan Beradab dalam Era Teknologi Maklumat"