PEMBENTANGAN (PRESENTATION) KEMASKINI: 12 FEBRUARI 2017 (6:05PM)

PEMBENTANGAN SLAID

Pelajar LI – Sesi II 2016/2017: 23.1.2017 – 10.2.2017

APA YANG PERLU DISEDIAKAN?

Sediakan slaid (maksimum 8 slaid):

  • slaid 1 – pengenalan diri pelajar & penyelia organisasi,
  • slaid 2 – carta organisasi,
  • slaid 3 – penerangan ringkas bahagian di mana pelajar ditempatkan,
  • slaid 4- tugasan 1 & gambar,
  • slaid 5 -tugasan 2 & gambar,
  • slaid 6 -tugasan lain berkaitan & gambar,
  • slaid 7 – pengalaman & refleksi diri pelajar/apa yang dipelajari  dari LI &
  • slaid 8 – penutup & ucapan terima kasih.
TARIKH-TARIKH PENTING

(a) 13 – 17 Februari 2017: Tarikh penghantaran laporan dan logbook LI.

(b) 15 Februari 2017: Tarikh pembentangan selari untuk LI (jika belum dinilai).

(c) Sebelum 24 Februari 2017: Isikan borang soal selidik subjek LI di LMS.

PELAJAR YANG TELAH DIPILIH OLEH PENILAI AKADEMIK FSTM

Berikut adalah senarai pensyarah/penyelia FSTM yang akan membuat lawatan industri di tempat pelajar menjalani latihan industri. Lawatan akan bermula pada 23.1.2017 – 10.2.2017. Sila sediakan Borang Penilaian Penyelia Akademik @ Academic Supervisor Evaluation Form (fstm.kuis.edu.my/latihanindustri/?cat=9) dan slaid pembentangan mengikut format (fstm.kuis.edu.my/latihanindustri/?page_id=578).

*Kepada pelajar yang berada di bawah senarai KUIS, anda diminta untuk membuat pembentangan di bilik Dr. Juzlinda Binti Mohd Ghazali pada tarikh dan masa yang akan ditetapkan kemudian (selepas habis LI).

Pelajar LI – Sesi II 2016/2017: Jadual Lawatan Penyelia FSTM

"Membentuk Insan Beradab dalam Era Teknologi Maklumat"