SURAT PENGESAHAN LI (Verification Letter)

 

BAGAIMANA MENDAPATKAN SURAT PENGESAHAN LI?
  • HADIR KE TAKLIMAT LI UNTUK MENDAPATKAN BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN KE TAKLIMAT LI FSTM (Jika tidak hadir atas alasan tertentu, maka mohon pelajar untuk menyediakan surat rasmi memaklumkan ketidak hadiran serta alasan kenapa tidak hadir. Surat rasmi perlu diserahkan kepada Ketua LI FSTM).
  • CETAK [a] STRUKTUR PENGAJIAN, [b] TRANSKRIP SEPARA, [c] LAPORAN PERKEMBANGAN AKADEMIK, [d] RESUME/CV (template/contoh resume boleh dimuat turun melalui blog LI FSTM) & SERAHKAN KEPADA KETUA LI FSTM UNTUK SEMAKAN RESUME/CV. DAPATKAN COP KETUA LI FSTM SEBAGAI PENGESAHAN SEMAKAN AWAL.
  • LAKUKAN SEMAKAN KE-DUA DENGAN BERJUMPA DENGAN KETUA JABATAN PELAJAR (Pelajar DIT/BIT sila berjumpa Encik Ahmad Syukri Adnan, manakala pelajar DCS/BCNT/BSE, sila berjumpa Puan Syakirah Mohd Sofi). DAPATKAN COP KETUA JABATAN TERLIBAT SEBAGAI PENGESAHAN SEMAKAN KE-DUA.
  • HANTARKAN KEMBALI BORANG¬†PENGESAHAN KEHADIRAN KE TAKLIMAT LI FSTM YANG TELAH LENGKAP DISAHKAN BESERTA¬†[a] STRUKTUR PENGAJIAN, [b] TRANSKRIP SEPARA, [c] LAPORAN PERKEMBANGAN AKADEMIK, [d] RESUME/CV KEPADA KETUA LI FSTM. (Surat pengesahan akan diemailkan dalam tempoh 10 hari ke alamat email yg terdapat pada borang pengesahan kehadiran ke taklimat LI FSTM atau sebahagiannya boleh dapatkan hardcopy di pejabat FSTM untuk yang tidak diemailkan )

"Membentuk Insan Beradab dalam Era Teknologi Maklumat"