Vol. 2 (2017), Issue 1

MyJICT, Malaysian Journal of Information & Communication Technology

Volume 2 2017, Issue 1 ( eISSN 0127-7812)

Articles 
1. Perisian Multimedia Fusion Berasaskan Pendekatan Penceritaan Interaktif Visual
Robiatul A’dawiah Jamaluddin & Halimah Badioze Zaman
pp. 1 – 10


2. Hubungan Antara Tahap Kesedaran, Kefahaman dan Amalan Pembuangan Sisa Elektronik Berdasarkan Perspektif Bidang Pendidikan Pelajar dan Pensyarah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Rafiza Binti Kasbun & Helyawati Baharudin
pp. 11 – 21


3. Penggunaan Graf Aliran Pergantungan Untuk Persembahan Program Berorientasikan Objek
Syarbaini Ahmad, Che Wan Shamsul CW Ahmad, Syakirah Mohd Sofi & Helyawati Baharudin
pp. 22 – 32


4. Komunikasi Merentas Sempadan Kerja Melalui Teknologi dan Media Sosial: Kesan Terhadap Peningkatan Konflik Kerja-Keluarga
Normazaini Saleh, Zuhana Zakaria & Sarifah Ismail
pp. 33 – 44


5. The Use of New Media Technology among New Media Communication Students in UniMAP
Adila Ismail, Edzham Armin Abdul Rahim, Nur Azila Azahari, & Habee Bullah Affandy
pp. 45 – 55The Editorial Office would like to express our heartfelt appreciation to all the reviewers, contributors and all parties involved in publishing this journal.