Diploma

Sarjana Muda

Sarjana/PhD

Acara

ICT BootCamp Cuti Sekolah

ICT BootCamp Cuti Sekolah Disember 2019 FSTM KUIS

ANJURAN:
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP ALAM SEKITAR, HAL EHWAL PENGGUNA DAN TEKNOLOGI HIJAU, SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (STI) NEGERI SELANGOR,
DENGAN KERJASAMA
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

PENGENALAN

ICTBC2019 merupakan program untuk menghasilkan pelajar-pelajar berupaya membangunkan aplikasi digital seiring dengan inspirasi Smart Selangor. Pihak Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dengan kolaborasi Universiti Selangor dan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Hal Ehwal Pengguna dan Teknologi Hijau, Sains, Teknologi Dan Inovasi (STI) Negeri Selangor mengambil inisiatif untuk menganjurkan program ICTBC2019 untuk pelajar sekolah di sekitar Selangor. Program ini dijangka akan menarik minat lebih ramai pelajar untuk mendalami bidang berasaskan STEM. Dalam program ini, peserta akan didedahkan dengan teknologi asas pengkomputeran (ICT) dan multimedia kreatif serta program-program pembangunan diri bagi melahirkan modal insan yang holistik dan serba boleh.

icon peta lokasi

Google Maps lokasi kursus di FSTM KUIS: 
--> bit.ly/mapfstm
--> 
bit.ly/mapfstm

penganjur butang

PROGRAM ICT BOOTCAMP
Kerajaan Negeri Selangor & FSTM, KUIS 

TARIKH (2hari + 1malam = hostel disediakan)
SESI3: SABTU/AHAD 28 & 29 DISEMBER 2019 
+++ Senarai nama peserta sesi3 Animasi2D dengan Powtoon
+++ Senarai nama peserta sesi3 Web dengan WIX

DAFTAR ICT BOOTCAMP DISINI