Struktur Organisasi

chewan
Timbalan Dekan
(Akademik & Penyelidikan)

Che Wan Shamsul Bahri bin Che Wan Ahmad
cwshamsul@kuis.edu.my
syarbaini
Timbalan Dekan
(Pembangunan Mahasiswa & Alumni)

Dr. Syarbaini bin Ahmad

syarbaini@kuis.edu.my
ibtisam
Ketua Jabatan
IT & Multimedia

Nurul Ibtisam binti Yaacob

nurulibtisam@kuis.edu.my
khirulnizam
Ketua Jabatan
Sains Komputer
Khirulnizam bin Abd Rahman

khirulnizam@kuis.edu.my
roslinda
Ketua Pasca Siswazah
Dr. Roslinda binti Ramli

roslinda@kuis.edu.my
helyawati
Ketua Penyelaras Latihan Industri & Jaringan Komuniti
Helyawati binti Baharudin

helyawati@kuis.edu.my
noorazli
Ketua Program Ijazah Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
Dr. Noor Azli bin Mohamed Masrop

noorazli@kuis.edu.my
Ketua Program Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat
Dr. Nurkaliza binti Khalid
nurkaliza@kuis.edu.my
azrehan
Ketua Program Ijazah Sarjana Sains (Multimedia Kreatif)
Siti Azrehan binti Aziz
azrehan@kuis.edu.my
Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Media Interaktif)
Shafinaz binti Mohammad Niyaz Khan
shafinaz@kuis.edu.my
musliza
Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Rangkaian)
Nor Musliza binti Mustafa
normusliza@kuis.edu.my
Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Rekabentuk Digital)
Ahmad Syukri bin Adnan
ahmadsyukri@kuis.edu.my       
Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat
Asrina Suriani binti Md Yunus

asrina@kuis.edu.my
Ketua Program Diploma Multimedia
Siti Rohaida binti Alimin

sitirohaida@kuis.edu.my
Ketua Program Diploma Sains Komputer
Khodijah binti Ab Rahman
diejah@kuis.edu.my

---------------------------------------------------------------