ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PENGGUNA DAN GALERI (BPPG)
Aras 1, Perpustakaan Imam Al-Syafi'i,
Blok Teknologi Maklumat, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000
+603 8925 4467
library@kuis.edu.my

  

hanafi
MOHD HANAFI BIN MOHAMED
Ketua Bahagian / Pustakawan
1229
hanafi@kuis.edu.my
Seksyen-seksyen
hamidah
HAMIDAH BINTI TALKIO
Pembantu Tadbir
3314
hamidah@kuis.edu.my
shaidatul afzan
SHAIDATUL AFZAN BINTI MD SOM
Ketua Seksyen / Pustakawan
3368
shaidatul@kuis.edu.my
noraizana
NORZAIYANA BINTI MD NUSI
Pembantu Perpustakaan Kanan
2113
norzaiyana@kuis.edu.my
hafiz
MOHD ALHAFIZ BIN ABDUL LATIF
Pembantu Perpustakaan
3314
alhafiz@kuis.edu.my