ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

BAHAGIAN SEKRETARIAT DAN GOVERNAN (BSG)
Blok Pentadbiran, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000
+603 8925 4899

    

rijal jamaluddin
MOHD RIJAL BIN JAMALUDDIN
Penolong Pendaftar Kanan
Ketua Bahagian
2236
mohdrijal@kuis.edu.my
hafizah
HAFIZAH BINTI ARSAT
Pembantu Tadbir
1404
hafizah@kuis.edu.my