ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

PUSAT INOVASI TEKNOLOGI ISLAM (IICT)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

  +603 8911 7000     iict@kuis.edu.my

  

khirulnizam
KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN
Pengarah
6510
khirulnizam@kuis.edu.my
dr syarbaini
DR. SYARBAINI BIN AHMAD
Ketua Unit Pembangunan Sistem & Aplikasi
6510
syarbaini@kuis.edu.my
rafiza kasbun
RAFIZA BINTI KASBUN
Ketua Unit Latihan & Pembangunan Insaniah
6502
rafiza@kuis.edu.my
abdul hakim
ABDUL HAKIM BIN AZMI RAIS
Pembantu Tadbir
6512
hakim@kuis.edu.my