ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK & KUALITI
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000
bpq@kuis.edu.my

  

sarifah ismail
DR. SARIFAH BINTI ISMAIL @ MANJA
Ketua Bahagian
 1437
sarifah@kuis.edu.my
ranita manap
RANITA BINTI MANAP
Ketua Seksyen Akreditasi
3410
ranita@kuis.edu.my
maizan mat
MAIZAN BINTI MAT@MUHAMMAD
Ketua Seksyen Penjaminan Kualiti
3409
maizan@kuis.edu.my
fadzilawati
FADZILAWATI BINTI MOHD SALLEH
Pembantu Tadbir Kanan
3552
fadzilawati@kuis.edu.my
nurfhahrani
NURFHAHRANI BINTI NAIN
Pembantu Tadbir
3552
nurfhahrani@kuis.edu.my