ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

PUSAT PENDIDIKAN TVET
Aras Bawah, Blok Pentadbiran, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000

  

rofian ismail
DR. MOHAMAD ROFIAN BIN ISMAIL
Pengarah
3383
mohdrofian@kuis.edu.my
sallehuddin
MOHD SALLEHUDDIN BIN MOHAMED SAID
Pembantu Tadbir
1420
msallehuddin@kuis.edu.my