ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Pejabat Rektor

Profil

pm dato dr farid profil 2022

MAKLUMAT PERIBADI 

title bottom left

Nama Penuh

:

Profesor Madya Dato' Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah

Jawatan

:

Rektor / Ketua Eksekutif

Alamat

:

Pejabat Rektor, Aras 2, Blok Pentadbiran,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

No. Telelefon (Pejabat)

:

+603 8911 7000

No. Faksimili (Pejabat)

:

+603 8925 4899

Alamat Emel

:

rektor@kuis.edu.my

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

title bottom left

  • Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Tafsir & Ulum al-Quran, University of Jordan.

  • Ijazah Sarjana Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

  • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Al-Bayt University, Jordan.