ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Pentadbiran

pm dato dr farid ravi abdullah

PROF. MADYA DATO' DR. MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAHtitle bottom center

Rektor / Ketua Eksekutif
rektor@kuis.edu.my

dr zetty

DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHEDtitle bottom center

Timbalan Rektor
(Akademik dan Pengantarabangsaan)
tra@kuis.edu.my

dr razif

DR. ABDUL RAZIF BIN ZAINItitle bottom center

Timbalan Rektor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
trhepa@kuis.edu.my

pm dr mokmin 2

PROF. MADYA DR. MOKMIN BIN BASRItitle bottom center

Timbalan Rektor
(Penyelidikan, Jaringan Komuniti dan Industri)
trpjki@kuis.edu.my

en zul

ZULHIZZAM BIN HAMZAHtitle bottom center

Pendaftar
pendaftar@kuis.edu.my

pn hafizin

NOR HAFIZIN BINTI ABDUL WAHABtitle bottom center

Bendahari
bendahari@kuis.edu.my

pn rohaiza

ROHAIZA BINTI MAT NOHtitle bottom center

Penasihat Undang-undang
puu@kuis.edu.my

hjh norlia

HAJAH NOORLIA BINTI RAMLItitle bottom center

Ketua Pustakawan
kp@kuis.edu.my