ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Jadual Pendaftaran & Tambah / Gugur Kursus

Pendaftaran Kursus Online atau Borang AKA-02
(Pelajar lompat semester/Lebih semester/Yang tidak boleh melakukannya secara online)

Tarikh Mula Tarikh Akhir Kuliah Bermula
Asasi
29 Julai 2023 6 Ogos 2023 7 Ogos 2023
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
17 Julai 2023 6 Ogos 2023 7 Ogos 2023
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
17 Julai 2023 6 Ogos 2023 12 Ogos 2023
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
13 April 2024 21 April 2024 22 April 2024
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
24 April 2023 14 Mei 2023 15 Mei 2023
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
24 April 2023 14 Mei 2023 15 Mei 2023
Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

Tambah/Gugur Kursus Online atau Borang AKA-04
(Pelajar lompat semester/Lebih semester/Yang tidak boleh melakukannya secara online)

Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
Asasi
29 Jul - 20 Ogos '23 21 Ogos - 3 Sept '23 29 Jul - 27 Ogos '23 28 Ogos - 10 Sept '23
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
17 Jul - 20 Ogos '23 21 Ogos - 3 Sept '23 17 Jul - 27 Ogos '23 28 Ogos - 10 Sept '23
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
17 Jul - 25 Ogos '23 26 Ogos - 8 Sept '23 17 Jul - 1 Sept '23 2 - 15 Sept '23
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
13 Apr -5 Mei '24 6 - 19 Mei '24 13 Apr - 12 Mei '24 13 - 26 Mei '24
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
24 Apr - 28 Mei '23 29 Mei - 11 Jun '23 24 Apr - 4 Jun '23 5 - 18 Jun '23
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
24 Apr - 28 Mei '23 29 Mei - 11 Jun '23 24 Apr - 4 Jun '23 5 - 18 Jun '23
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan & Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.

Pendaftaran Kursus Online atau Borang AKA 11
(Pelajar lompat semester / Lebih semester / Yang tidak boleh melakukannya secara online)

Tarikh Mula Tarikh Akhir Kuliah Bermula
Asasi
25 Feb 2023 5 Mac 2023 6 Mac 2023
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
17 April 2023 23 April 2023 24 April 2023
Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

Tambah / Gugur Kursus Online atau Borang AKA 16
(Pelajar lompat semester / Lebih semester / Yang tidak boleh melakukannya secara online)

Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
Asasi
25 Feb - 19 Mac '23 20 Mac - 2 Apr '23 25 Feb - 26 Mac '23 27 Mac - 9 Apr '23
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
17 Apr - 7 Mei '23 8 - 21 Mei '23 17 Apr - 14 Mei '23 15 - 28 Mei '23
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan & Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.

Nota

 • Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA-02 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA-04 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Pelajar dikehendaki:

  1. Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus;

  2. Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa, Sarjana dan PhD); dan

  3. Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah "Register")

 • Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN
 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Pendaftaran Kursus Lewat Pertama RM25 + RM2/hari (sehingga Minggu Pertama Kuliah)
Denda Pertama Pendaftaran Kursus Kedua RM30/Kursus (selepas Minggu Pertama Kuliah)
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan dalam pendaftaran kursus.

 • Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar, BPA.

03 8911 7000 sambungan 1206 / 2238 / 3560   sppp-bpa@kuis.edu.my