free website maker
Mobirise
Mobirise

PERINCIAN iTREX 2019

iTREX 2019 ialah kesinambungan daripada program Technology and Research Exhibition (TREX) yang diadakan setahun sekali oleh FSTM sebelum ini. Namun penyertaan TREX yang lepas hanya mensasarkan pelajar tahun akhir dan terbuka kepada pelajar yang mengambil subjek tertentu untuk dinilai oleh penilai dalaman, penilai industri dan pensyarah. Untuk iTREX2019 kali ini, penyertaan dibuka lebih meluas kepada golongan profesional, para penyelidik, pensyarah dan pelajar yang ingin mengetengahkan hasil inovasi dan penyelidikan mereka melalui pembentangan poster penyelidikan dan demonstrasi produk mereka.

Tujuan utama iTREX2019 ini adalah sebagai satu landasan bagi para penyelidik, pelajar pasca siswazah dan penggubal dasar dalam bidang teknologi maklumat dan multimedia, pendidikan dan sains sosial untuk berkongsi maklumat, penemuan dan inovasi terkini dalam penyelidikan di kalangan ahli akademik serta mengenal pasti isu dan cabaran masa kini dalam membudayakan penyelidikan bagi menyediakan idea dalam memenuhi keperluan generasi akan datang.

iTREX2019 juga akan memberi pendedahan awal kepada pemegang-pemegang geran, para pelajar pasca siswazah dan pelajar di peringkat sarjana dan diploma untuk berkongsi kepakaran dan mencambah idea daripada komen panel jemputan yang terdiri daripada ahli akademik dan industri. Poster dan produk penyelidikan ini akan dinilai oleh panel dari KUIS dan panel jemputan luar. Hadiah dan sijil akan diberikan kepada pemenang-pemenang.

TEMA
Smart and Creative Innovation.

SUBTEMA
# Sains Sosial (Social Science).
# Inovasi Kitar Semula (Recycle Innovation).
# Seni Lukis & Seni Kreatif (Creative Art & Drawing).
# Kandungan Kreatif & Multimedia (Creative Content & Multimedia).
# Aplikasi & Pengaturcaraan Mobil (Mobile Computing & Application).
# Teknologi Pendidikan & Pengajaran (Teaching & Educational Technology).

Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat (FSTM), RMC dan anjuran bersama KUISCELL.

17 Julai 2019 (Rabu).
8 pagi - 5 petang.
Pusat Konvensyen KUIS (http://bit.ly/mapfstm).

TARIKH PENTING

1 Jun 2019

Pendaftaran & Penghantaran abstrak & poster inovasi.

17 Julai 2019

2nd iTREX 2019.

Kategori
IPT/Profesional

RM  350
  •  
  • Pertandingan Inovasi & Poster

Kategori
Pelajar IPT

RM  100
  •  
  • Pameran Poster

Kategori
Pelajar Sekolah

RM  50
  •  
  • Pameran Poster

Pendaftaran terbuka kepada ahli akademik, penyelidik, pelajar IPT dan pelajar sekolah. Pilih sama ada anda berminat dengan pembentangan poster atau kertas kerja ilmiah.

Mobirise

PENGANJUR

Alamat Lokasi

Pusat Konvensyen KUIS
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Bandar Seri Putra


Hubungi

Email: itrex@kuis.edu.my                     
Telefon: +603 8911 7197
WhatsApp: +60 192028682
Fax: +603 8925 4473