Laravel mengaplikasi konsep rekabentuk MVC.

Model – merujuk kepada capaian/query kepada pangkalan data dan mengembalikan data yang diminta.

Views – laman yang memaparkan data atau antaramuka.

Controllers – mengendalikan permintaan pengguna, capaian data kepada Model dan menghantar data kepada View.

(Sumber: Self Taught Coders)