APA ITU JOOMLA!

Joomla! adalah salah satu sistem pengurusan isi-kandungan berasaskan web yang popular. Dengan menggunakan Joomla! penyelenggara laman web dapat dibangunkan dan diselenggara dengan cepat dan lebih mudah. Sistem ini dapat mengelakkan pemilik atau penyelenggara laman web daripada membangunkan laman web secara pengkodan HTML yang agak teknikal dan susah dipelajari. Kini semua orang (hampir semua orang) boleh membangun dan menyelenggara laman web sendiri.

Sistem pengurusan isi-kandungan (CMS – content management system) laman web pula adalah sistem yang boleh membina dan mengemaskini laman web dengan lebih mudah dan teratur. Memandangkan ianya adalah sistem berasaskan web, semestinya ia memerlukan pelayan web* sebagai tempat simpanan skrip** pelayan dan klien dan juga segala fail gamabr, bunyi dan video laman web terbabit. Sistem ini bergantung sepenuhnya kepada pangkalan data*** untuk menyimpan maklumat laman web.

ilustrasi joomla - kerul

*Pelayan web – merupakan aplikasi yang menguruskan capaian klien kepada laman web. Aplikasi ini akan menyimpan fail-fail yang terlibat seperti skrip, HTML, gambar, animasi, video, bunyi, dan sebagainya dalam komputer pelayan. Dalam kes ini pelayan web Apache yang dikeluarkan oleh Apache Foundation digunakan. Boleh juga menggunakan Microsoft IIS sekiranya anda menggunakan persekitaran Microsoft Windows.

**Skrip pelayan – Skrip pelayan merupakan skrip yang bertanggunagjawab untuk membuat capaian ke pangkalan data, memproses skrin output dan juga melakukan operasi berdasarkan peraturan yang diletakkan oleh pembangun CMS. Joomla! dibangunkan menggunakan skrin pelayan PHP.

**Skrip klien – Skrip ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman laman web dinamik yang ramah pengguna kepada pengguna Joomla!, sama ada pengunjung atau penyelenggara. Ini dapat dipehatikan daripada skrin pengguna dan penyelenggara yang interaktif. Joomla! menggunakan JavaScript untuk skrip pada klien.

***Pangkalan data – MySQL digunakan sebagai pangkalan data yang digunakan untuk menyimpan semua maklumat laman web termasuk menu, isi kandungan dan perisian tambahan yang dipasang ke dalam Joomla!.
Apache, PHP dan MySQL dipilih oleh pembangun Joomla! kerana ia adalah perisian sumber terbuka. Joomla! juga dilesenkan sebagai sumber terbuka, jadi ia boleh diubahsuai tanpa persetujuan pembangun asal. Namun sebarang pengubah-suaian perlu disebarkan semula kepada pengguna lain.

 

Course Outline

 1. Introduction to Joomla and Website Management
 2. Joomla Installation
 3. Joomla Administrator – Control panel, Content,
 4. Menu – User Menu, Menu Manager
 5. Module, Component, Extension, Plugins
 6. Template Adjustment
 7. Exercises
Queries on the training +60129034614

Previous trainings

SMKA Sungai Merab Luar

Kolej Vokasional Sepang

 

Day 1

 1. Joomla Intro
 2. Joomla Installation

2.1   Xampp / Wamp

2.2   Create database

2.3   Transfer folder

2.4   Frontend Installation

 1. Joomla Administrator

3.1   Brief intro to Administrator panel

3.1.1         Control Panel

3.1.2         Global Configuration

 1. Use URL Rewriting
 2. Tukar htacess.txt ke .htaccess

iii.                 Explore Global Configuration

 1. Install JCE
 2. Install JSN Power Admin

3.1.3         User Menu

 1. User Manager

–          Create User

3.1.4         Content

 1. Article Manager

–          Create New Article

 1. Category Manager

–          Sub Category

iii.                 Featured Articles

 1. Media Manager

–      Media Manager Option

–          Add Media From Media Manager

–          Add Media to Article

–          Add Media from Article

–          Media Manager Option

3.1.5         Menu Manager

 1. Add new menu

3.1.6         Module for Menu

 1. Create new module for menu

Day 2

3.1.7         Components

 1. Explore JSN Power Admin
 2. Install new component

iii.                 Explore new component

3.1.8         Extensions

 1. Module

–          Install module

–          Create custom module

 1. Plugin

–          Install plugin

iii.                 Language

3.2   Extension > Template

3.2.1         Free Template Site

3.2.2         Install Template

3.2.3         Customize template

 1. Exercises

4.1   Install Joomla

4.2   Install Template

4.3   Create Article

4.4   Create Menu

4.5   Add Component

4.6   Add Module

4.7   Add Plugin

Joomla Training in Malaysia