Sinopsis: Peserta akan didedahkan dengan penggunaan aplikasi asas yang ada di dalam Google Suite (G Suite). G Suite merupakan aplikasi yang disediakan oleh Google untuk membolehkan pengguna melakukan proses editing, komen, dan view satu dokumen dalam satu masa yang sama dari tempat yang berbeza. Aplikasi ini boleh dimanfaatkan oleh semua orang pada semua peringkat organisasi pekerjaan dan pembelajaran.

Rangka kursus (1 hari)

  1. Berkenalan dengan Google Suite
  2. Google Calendar
  3. Google Storage
  4. Google Doc
  5. Google Sheet
  6. Google Slide
  7. Google Form
  8. Google Classroom

Trainer:
KHODIJAH ABDUL RAHMAN, Pensyarah Jabatan Multimedia, FSTM KUIS.

Beliau merupakan seorang trainer dalam bidang multimedia dan asas Microsoft semenjak tahun 2008. Disamping itu, beliau juga amat berminat dalam pembangunan e-learning, courseware dan applikasi mobile app menggunakan ActionScript 3.0.