Disini saya ingin berkongsi mengenai beberapa teknik “camera shot” untuk  mengambil video dan gambar. Teknik ini sering digunakan oleh pembuat-pembuat filem professional dalam bidang pefileman yang gempak-gempak..

1. Wide Shot

Wide shot ialah subjek mengambil frame penuh atau sekurang-kurangnya sebanyak mungkin dalam frame. (Subjek tu benda yang kita nak fokus dalam frame)

 

 

2. Mid shot

Mid shot ialah menunjukkan beberapa bahagian subjek dengan lebih terperinci sementara masih memberikan kesan keseluruhan subjek

 

3. Medium Close-up

Medium close up merupakan shot di antara mid shot dan close up

 

 

 

4. Close up

Close up ialah satu ciri atau sebahagian subjek tertentu mengambil keseluruhan frame.

 

 

 

5. Cut in

Cut in shot ialah menunjukkan sebahagian daripada subjek secara terperinci.

 

 

6. Two shot

Two shot ialah terdapat dua subjek dalam satu frame dan shot yang diambil sama seperti mid shot

 

 

7. Over the shoulder

Over the shoulder ialah shot subjek yang diambil daripada belakang seseorang.

 

8. Noddy Shot

Noddy shot biasanya digunakan dalam interview untuk menunjukkan respon subjek terhadap sesuatu tetapi shot ini juga boleh digunakan dalam drama dan situasi yang lain

 

 

9. Point of view

Point of view ialah shot yang menunjukkan pandangan daripada perspektif subjek

 

 

10. Very wide shot

Very wide shot ialah subjek berada jauh dari camera, lebih dari wide shot

 

Rujukan video :