BUSINESS MODEL CANVAS

Oleh: Pn. Asrina Suriani Bt. Md. Yunus, Jabatan Sains Komputer, FSTM, KUIS.

 

Pengenalan

                 Business Model Canvas (BMC) merupakan salah satu topik yang diajar dalam kursus IT INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP,  bagi pelajar-pelajar peringkat pascasiswazah program MC03-Master in IT, Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

 

Apa itu Business Model Canvas (BMC)?

            Business Model Canvas (BMC) merupakan satu kaedah yang digunakan untuk membantu memahami model perniagaan dengan cara berstruktur. Menggunakan BMC, menggambarkan dan memahami keseluruhan model perniagaan.

               BMC adalah strategi pengurusan dalam bentuk carta visual yang terdiri daripada 9 elemen. Model perniagaan ini mula diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang bertajuk Business Model Generation. Alexander cuba menerangkan satu rangka kerja mudah untuk membentangkan unsur-unsur penting yang terdapat dalam model perniagaan. Terdapat 9 elemen di dalam BMC iaitu:

9ElemenBMC.png

Rajah 1: 9 Elemen BMC

 

Elemen-elemen BMC

ElemenElemenBMC

Rajah 2: Penerangan 9 Elemen BMC

Contoh Template BMC

BMCTemplate

Rajah 3: Template BMC

 

BMC Tools

Terdapat pelbagai tools untuk memudahkan pembangunan BMC.

 

Jadual 1: BMC Tools

Tools Laman Web Untuk Muatturun
Canvanizer https://canvanizer.com/

 

TUZZit

 

https://www.tuzzit.com/en/canvas/business_model_canvas

 

Strategyzer https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

 

The Pitcher https://thepitcher.org/four-business-model-canvas-tools-for-startups/

 

Xtensio https://xtensio.com/business-model-canvas/

 

Business Model Fiddle https://bmfiddle.com/

 

Business Model Toolbox https://bmtoolbox.net/tools/business-model-canvas/

 

Manfaat BMC Kepada Perniagaan

Penggunaan BMC membawa manfaat kepada perniagaan. Antaranya:

ManfaatBMC

Rajah 4: Manfaat BMC Kepada Perniagaan