Lima penyertaan pensyarah KUIS telah mengharumkan nama KUIS dengan membawa pulang satu pingat emas, satu pingat perak dan tiga pingat gangsa dalam Ekspo Inovasi Islam (i-Inova) yang diadakan sempena ‘Islamic Global Innovation Festival and Talent’ di Universiti Sains Islam Malaysia – USIM pada 10 hingga 11 Mac lalu. Kejayaan ini sememangnya membanggakan KUIS kerana berjaya mengukir sejarah dan mencipta nama. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang!

SADAQA HOUSE – Best Islamic Innovative Award i – INOVA (Open category)

Pingat Emas:
+ DR. LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED (Sadaqa House)

Pingat Perak:
+ PN. FITRI NURUL’ AIN BINTI NORDIN

Pingat Gangsa:
+ DR. SYARBAINI BIN AHMAD (Wakil FSTM: Graf Aliran Berkaitan)
+ DR. NOOR AZLI MOHAMED MASROP (Wakil FSTM: JawiKSSR-Game)
+ EN. ABDUL HADI BIN ABDUL RAHIM